Obchodní podmínky

Níže je uvedeno kompletní znění obchodních podmínek platných pro náš e-shop www.outdoor-a-sport.cz:

 
1. Všeobecná ustanovení
2. Základní pojmy
3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
4. Cena zboží a způsoby platby
5. Způsob komunikace
6. Objednávky zboží
7. Dodací lhůty, způsob dopravy v ČR, na Slovensko, kontrola dodaného zboží
8. Poplatky a penále při nepřevzetí zboží, vrácení nebo výměně zboží
9. Záruční podmínky
10. Odstoupení od smlouvy
11. Rozpor s kupní smlouvou
12. Ochrana osobních údajů

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.outdoor-a-sport.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel tohoto internetového obchodu - firma FLOREŠ s.r.o. (dále jen Prodávající) se sídlem Dlouhá 920, 763 21 Slavičín, IČO: 28319591, DIČ: CZ28319591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61047 na straně jedné a Kupujícího na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) ve znění novel. [zpět]

 

2. Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva – Jedná se o smlouvu kupní, smlouvu o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druphé straně dodavatel.

Dodavatel/Prodávající -  Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spotřebitel - Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli Spotřebitel – Jedná se o osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod - Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.

Kupní smlouva – Každá objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. [zpět]

 

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a podmínky reklamace je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. [zpět]

 

4. Cena zboží a způsoby platby

Veškeré ceny zboží a služeb v internetovém obchodě jsou uvedené včetně DPH. S celkovou cenou zboží (včetně balného, nákladů na dopravu a uplatněných slev) je kupující seznámen ještě před závazným objednáním. Prodávající si vyhrazuje možnost změny ceny zboží, a to bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna ceny však nemá vliv na již uzavřené objednávky.

Způsob platby za zboží si kupující zvolí sám v průběhu vyřizování objednávky, kde má na výběr následující možnosti:

- hotově při osobním odběru zboží,

- převodem předem na náš účet,

- formou dobírky.

Při úhradě formou převodu se zboží považuje za zaplacené v momentě připsání celkové ceny na účet prodávajícího. Objednané zboží je vždy doručeno s daňovým dokladem a fakturou, která zároveň slouží jako záruční list. [zpět]

 

5. Způsob komunikace

Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá elektronickou poštou, pokud v těchto Obchodních podmínkách není výslovně stanoven jiný způsob komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebo pokud se strany výslovně nedohodnou i na jiných způsobech komunikace.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Pokud použijete e-mail, podrobně svůj problém popište, odpověď Vám přijde během několika desítek minut. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku. [zpět]

 

6. Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu nebo osobně, telefonicky či emailem. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění měnit technické specifikace produktů. Obrázky jednotlivých produktů mají pouze informativní charakter, zboží se může v některých případech mírně lišit.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení. Prodávající má právo objednávku nebo její část stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení bez udání důvodu nebo v případě, kdy již není možné zboží pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek nebo se výrazným způsobem změnila cena výrobce zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. [zpět]

 

7. Dodací lhůty, způsob dopravy v ČR, na Slovensko, kontrola dodaného zboží

Doba nutná k expedici zboží a jeho předání přepravci je vždy uvedena u popisu zboží. Průměrně se však pohybuje v rozmezí 3 – 7 dnů od potvrzení a zaplacení objednávky. Aktuální možnosti dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání u Prodávajícího.

Celková doba doručení Vaší objednávky je rovněž ovlivněna vybraným způsobem dopravy. Na výběr jsou následující možnosti:

- osobní odběr / platba v hotovosti - Osobní odběr je možný v dohodnutý den po předchozí telefonické či emailové domluvě.

- přepravní služba PPL / platba převodem předem - Po dokončení Vaší objednávky je Vám na Váš e-mail zasláno potvrzení objednávky, kde jsou uvedeny potřebné údaje k provedení platby. Zboží je odesláno hned (je-li skladem) po připsání platby na náš účet. Pokud se nevyskytne překážka na straně přepravní služby PPL, je balík doručený v průběhu následujícího pracovního dne po jeho odeslání. Doprava zdarma může být i u objednávek s nižší hodnotou v závislosti na probíhajících akcích. Sledujte naši úvodní stránku.

- přepravní služba PPL / platba dobírkou - Zboží je Vám odesláno na Vaši adresu. O odeslání balíku jste informováni e-mailovou zprávou. Platba se provádí přímo řidiči přepravní služby PPL. Pokud se nevyskytne překážka na straně přepravní služby PPL, je balík doručený v průběhu následujícího pracovního dne po jeho odeslání. Doprava zdarma může být i u objednávek s nižší hodnotou v závislosti na probíhajících akcích. Sledujte naši úvodní stránku.

- Česká pošta / platba převodem předem - Objednané zboží je Vám zasláno prostřednictvím České pošty bez dobírky buď jako balík Do ruky (dodání 1 - 2 dny) nebo jako balík Na poštu (vyzvednutí do 7 dnů) po provedení a připsání platby na náš účet. Dodání dle podmínek České pošty. Doprava zdarma může být i u objednávek s nižší hodnotou v závislosti na probíhajících akcích. Sledujte naši úvodní stránku.

- Česká pošta / platba dobírkou - Platba se provádí přímo zaměstnanci pošty, který Vám balík doručí v případě balíku Do ruky (dodání 1 - 2 dny) nebo vydá na poště v případě balíku Na poštu (vyzvedenutí do 7 dnů). Dodání dle podmínek České pošty. Doprava zdarma může být i u objednávek s nižší hodnotou v závislosti na probíhajících akcích. Sledujte naši úvodní stránku.

Na Slovensko je dodání zajištěno přes přepravní službu GEIS. Úhrada za dodané zboží probíhá formou dobírky. Zboží je fakturováno v Kč dle aktuálních cen v e-shopu, avšak úhrada probíhá v EUR. Cena je z Kč přepočtena na EUR dle platného kurzu v den odeslání zásilky. Dodání na Slovensku probíhá v rozmezí 2 až 3 dnů od odeslání zásilky.

Zboží je zasíláno na adresu uvedenou a stvrzenou v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, bude na něm prodávající požadovat nahrazení nákladů spojených s přepravou. Případné opětovné zaslání objednávky se řeší telefonický či jiným vhodným kontaktem s prodejcem.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Spotřebitel může odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu. [zpět]

 

8. Poplatky a penále při nepřevzetí zboží, výměně nebo vrácení zboží

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení. Pokud tak neučiní a objednávka je odeslána, je povinen zásilku převzít. V případě nepřevzetí bude prodávající požadovat na kupujícím uhrazení nákladů spojených s přepravou, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s odesláním zboží. V takovém případě je však prodávající schopen tyto skutečně vynaložené náklady kupujícímu doložit. Prodávající v takovém případě vystaví kupujícímu fakturu na prokazatelně vynaložené náklady přepravy. Faktura bude kupujícímu doručena prostřednictvím e-mailu se žádostí o potvrzení doručení této zprávy. Pokud nebude potvrzeno přijetí e-mailu, považuje se faktura za doručenou. Neuhrazení faktury v termínu splatnosti bude penalizováno sazbou 0,5 % za každý den prodlení. Neuhrazení faktury a případného penále bude vymáháno soudní cestou.

Po převzetí zboží má kupující/spotřebitel právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. Spotřebitel je v tomto případě povinen zaslat zboží zpět na vlastní náklady v nepoškozeném stavu, bez známek užívání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to vše v uvedené lhůtě (podrobněji viz. bod 10). Prodávající po obdržení vráceného zboží vrátí kupujícímu/spotřebiteli odpovídající částku převodem na účet kupujícího, a to nejdéle do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit o případně skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží, a to zejmána u objednávek, které vzhledem k výši jejich hodnoty využívaly výhody dopravy zdarma, tedy dopravy hrazené na vrub prodávajícího. To platí při vrácení nejen celé objednávky, ale i jen její části, pokud hodnota ponechaného zboží klesne pod mez určující, kdy již není dopravné k objednávce účtováno. V takovém případě je však prodávající schopen tyto skutečně vynaložené náklady spotřebiteli doložit. Vrácení kupní ceny zboží je realizováno výhradně formou bankovního převodu z účtu prodávajícého na účet kupujícího. Vrácení kupní ceny je možné rovněž poštovní poukázkou, avšak tento způsob je zpoplatněn částkou Kč 50,- k pokrytí poštovních nákladů. V praxi to tedy znamená, že kupujícímu bude vrácena kupní cena ponížena o tuto částku.

V případě reklamace nebo výměny zboží je opětovné zaslání zboží k zákazníkovi realizováno zpravidla stejnou službou, jaká byla zvolena v původní objednávce, a to na náklady prodávajícího. V případě výměny se hradí jednorázový poplatek 50 Kč, který lze uhradit hotově, převodem předem či dobírkou, ale v případě dobírky se navíc účtuje doběrečné 40 Kč. Zbylé náklady jsou hrazeny prodávajícím. [zpět]

 

9. Záruční podmínky

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě, že se kupující rozhodne uplatnit reklamaci, je nutné kontaktovat reklamační oddělení písemnou formou na e-mailové adrese objednavka@outdoor-a-sport.cz.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

c) jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací,

- opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním,

- vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace,

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží,

- zboží bylo poškozeno přírodními živly,

- zboží bylo poškozeno nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou.

Pro úspěšné vyřízení reklamace postupujte dle níže uvedených informací. O vzniklé reklamaci nás vždy písemně informujte na e-mailu shop@outdoor-a-sport.cz s uvedením čísla objednávky nebo kupního dokladu, názvu výrobku a popisu vady, abychom mohli zvážit nejvhodnější postup, o kterém Vás budeme následně informovat. Reklamované zboží po obdržení informací z naší strany posílejte zpět na níže uvedenou adresu s průvodním dopisem, aby bylo možné zásilku identifikovat.


FLOREŠ s.r.o.
Outdoor-a-sport.cz - reklamace
Dlouhá 300 (areál VTÚVM)
Slavičín
763 21
Tel.: 778 528 964

O způsobu a termínu odeslání nás informujte e-mailem na adrese shop@outdoor-a-sport.cz, abychom si pohlídali doručení zásilky a balík se nikdy zbytečně netoulal. Balíky zaslané zpět na dobírku nepřebíráme. Zboží na reklamaci posílejte důkladně zabalené, aby se předešlo případnému poškození. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

K reklamačnímu řízení bude přijato jen takové zboží, které bude řádně očištěno, aby v posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny a znečištění nebránilo posouzení reklamace či odstranění závady. Znečištěné zboží nebude přijato do reklamačního řízení a bude zákazníkovi vráceno zpět na jeho náklady. Náklady na vrácení formou dobírky jsou 129 Kč vč. DPH, při úhradě dopravného převodem předem pak 89 Kč vč. DPH. Případně můžeme nabídnout očištění výrobku (pokud to bude z naší strany možné), a to za poplatek 149 Kč vč. DPH. Tato služba bude vedena jako nová objednávka, zákazníkovi bude zaslána výzva k úhradě tohoto úkonu a po provedení platby bude výrobek očištěn a přijata do reklamačního řízení.

Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace bezodkladně. Nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů, a to včetně odstranění vady. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, a tedy může nárokovat odstoupení od smlouvy.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. A dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. [zpět]

 

10. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Spotřebitel je povinen zaslat zboží zpět na vlastní náklady v nepoškozeném stavu, bez známek užívání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to vše v uvedené lhůtě. Prodávající po obdržení vráceného zboží vrátí Spotřebiteli odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejdéle do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit o případně skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží. V takovém případě je schopen takové skutečně vynaložené náklady spotřebiteli doložit. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o plnění dle § 53 odstavce 8 Občanského Zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je Kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení na Prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Prodávající zdůrazňuje, že lhůta 14 dnů umožňující odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na Kupujícího/Spotřebitele, jak je definován v 2. části těchto obchodních podmínek a v žádném případě se nevztahuje na Kupujícího/nikoli Spotřebitele. [zpět]

 

11. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. [zpět]

 

12. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu FLOREŠ s.r.o., Dlouhá 300, 76321 Slavičín.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
Outdoor-a-sport.cz může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Outdoor-a-sport.cz si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy v případě, že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.
 
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 

Řešení sporů 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Případné spory mezi FLOREŠ s.r.o. a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít všech možností pro řešení nastalé situace s FLOREŠ s.r.o. 
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). [zpět]

Vyhledávání
Rychlý kontakt
E-mail: shop@outdoor-a-sport.cz
ICQ: 569-869-857
Tel.:
778 528 964
Na tel. jsme k dispozici
PO-PÁ v 9-17 hod
a v SO 10-12:30 hod.
Navštivte naši prodejnu ve Slavičíně...
Novinky na email
Doprava zboží levně

Doprava na SLOVENSKO
Doprava na SK
již od 89 Kč
Platby GoPay

 
Outdoor-a-sport.cz / Váš partner ve světě outdooru a sportu. Sunlight systems - e-shop Sun-shop 2.11.3

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.